Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vadehavet, Ribe og Åen (MV-Tidevand-64)

Opgaven

Ribes beliggenhed i det flade vadehavslandskab er helt speciel. På afstand ser man byens ”skyline” med domkirken, som rejser sig i det flade land med åen, giver forbindelse til Vadehavet. Åen er grunden til Ribe ligger, hvor den gør.

I denne opgave lægges der op til at eleverne laver billeder af Ribes ”skyline” og Ribe Å.

Sådan gør du

I ”Ribes skyline” arbejder eleverne med at aflæse synsvinkel, årstid og horisontlinje på en række malerier fra Ribe Kunstmuseums samling.

Til sidst skal eleverne male eller tegne deres egen udgave af Ribes skyline, hvor de bevidst vælger, hvilken synsvinkel, de vil bruge og hvor horisontlinjen skal være. Arbejdsarkene findes nedenfor.

Disse opgaver indgår i et større forløb for 5.-9. klasse om Kunstens Ribe, som kan findes her.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

Minimum 4-8 lektioner.

Forberedelse

 • Print og læs opgaverne Ribes skyline og Ribe Å.
 • Vælg hvad I skal arbejde med.
 • Beslut om I vil besøge Ribe Kunstmuseum før, under eller efter forløbet.
 • Skaf male/tegnegrej.
 • Planlæg en tur ud.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Billedkunst

Billedkunst efter 5.kl. - Billedfremstilling - Tegning og grafik.
Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser.
Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder.

Billedkunst efter 5.kl. - Billedanalyse - Maleri og collage.
Eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder. 
Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv.

Billedkunst efter 5.kl. - Billedanalyse - Billedgenre.
Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder.
Eleven har viden om stilarter og formsprog.

Besøgssteder

Ribe Kunstmuseum.

(Da kun få af værkerne hænger fremme i udstillingerne, er det nødvendigt at lave en aftale med museet minimum to dage før besøget, så billederne kan findes frem fra magasinerne).

www.ribekunstmuseum.dk