Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Der er et yndigt Vadehav (MV-Tidevand-72)

Opgaven

Der er ikke meget ”Vadehav” i vores nationalsang. 

Sammenlign digtet ”Vadehavet” skrevet af Jens Rosendal i digtsamlingen ”Balladen om Ballum”, Forlaget Melbyhus 1981 med Nationalsangen af Adam Oehlenschläger fra 1823. 

Sådan gør du

Lad eleverne læse begge tekster og arbejde med forståelse af ord og ordbilleder. 

Eleverne skal herefter sammenligne de to tekster ved hjælp af venn-diagram. Venn-diagrammet bruges til at markere forskelle og fællestræk ved de to tekster.

Eleverne skal til sidst skrive et ”Vadehavsvers” til nationalsangen med brug af rim og passende sprogtone. 

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

2 lektioner.

Forberedelse

 • Print arbejdsarket ”Der er et yndigt vadehav” med tekst, Venn-diagram og skriveark.
 • Læs mere om Adam Oehlenschlaeger på www.kalliope.org

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Dansk

Dansk efter 4.kl. - Fortolkning - Fortolkning.
Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden.
Eleven har viden om metoder til omskabende arbejde.

Dansk efter 6.kl. - Kommunikation - Sprog og kultur.
Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer.
Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed.

Dansk efter 9.kl. - Fremstilling - Fremstilling.
Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.
Eleven har viden om varierede udtryksformer  målrettet forskellige målgrupper. 

Besøgssteder

 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune