Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Mikroalger - Bund og vand (MV-Taselvbord-26)

Opgaven

Den mikroskopiske planteproduktion er en meget vigtig del af Vadehavet som led i at Vadehavet er et vigtigt fødeområde for mange dyrearter. Denne opgave sætter fokus på algernes form, funktion og levested og giver en god baggrund for at tale om Vadehavets fødekæder og økosystem.

Sådan gør du

På vadefladen

 • Tag eleverne med til vadefladen og lad dem i mindre grupper opsamle mikroalger fra bunden og fra vandet.
 • Udlever små syltetøjsglad med låg til grupperne og lad dem forsigtigt skrabe det øverste lag af bunden (2-3 mm) op i et glas. De skal bruge ca. så meget som en pakke gær fylder. Sæt låg på glasset og tag hjem. 
 • Ved hjælp af et plankton-net kan algerne i vandet opsamles. Lad eleverne trække nettet igennem vandet uden at det rører bunden. Derved opsamles algerne i vandet i flasken på plankton-nettet. Vandprøven fra flasken overføres derefter til en glasflaske med låg.
 • Lad eleverne forstå, at opsamling af mikroalger skal gøres meget omhyggeligt.
 • Husk at tage havvand med hjem.

På skolen

 • Lad eleverne kigge på algerne fra henholdsvis vandet og vadefladen. 
 • Fra glasset med alger fra vandet suges et par dråber vand op med en pipette. En vanddråbe lægges på et objektglas og dækkes med et dækglas. Kik på prøven i mikroskopet. Start med den mindste forstørrelse. Når du har fundet algerne kan du øge forstørrelsen til 100x og 400x
 • Fra glasset med alger fra bunden hældes først lidt havvand i. Ryst glasset så alger, sand og mudder blandes godt. Sug et par dråber op med pipetten og læg en dråbe på et objektglad med et dækglas over. Kik på prøven i mikroskopet. Start med den mindste forstørrelse. Når du har fundet algerne kan du øge forstørrelsen til 100x og 400x.
 • Lad eleverne kigge på de to prøver og lad dem tegne algerne.

Årstid

Maj – oktober, men bedst fra juni til september.

Tidsforbrug

2 lektioner + efterbehandling.

Forberedelse

Find

 • Små glas med låg.
 • Teskeer.
 • Plankton-net inkl. flaske til nettet.
 • Dunk til rent havvand, til laboratorieforsøget.
 • Kamera evt. mobiltelefon med kamera.
 • Objektglas.
 • Dækglas.
 • Mikroskoper.
 • Pipetter.

Undersøg hvornår der er lavvande på den vadeflade, hvor du vil tage hen med eleverne. Sørg for at du ikke har valgt et område med en meget blød bund (slikvade), hvor det kan være svært for eleverne at gå rundt uden at synke i. Tag evt. kontakt til en naturvejleder for at få råd.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Natur og teknologi

Biologi efter 9.kl. - Undersøgelse - Celler, mikrobiologi og bioteknologi. 
Eleven kan undersøge mikroorganismer ud fra biologisk materiale. 
Eleven har viden om mikroorganismers vækst og vækstbetingelser.

Biologi efter 9.kl. - Undersøgelse - Evolution. 
Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder.
Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.

Biologi efter 9.kl. - Undersøgelser - Økosystemer.
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser.
Eleven har viden om organismers livsfunktioner.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune