Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvor mange (MV-Taselvbord-27)

Opgaven

Vadehavet er rigt på smådyr. På hver eneste kvadratmeter af vadens bund lever tusinder af bunddyr som orme, snegle eller muslinger. Gå videnskabeligt til værks og bestem antallet af dyr på jeres lokale vadeflade. Der er meget mere liv end I tror.

Sådan gør du

Vælg en vade, der ikke er for blød og tjek tidevandstabellen www.dmi.dk Det skal være lavvande og helst faldende vand, når I skal ud og tage prøver.

Del klassen op i grupper og udstyr hver gruppe med et prøvetagningsrør, en sigte med maskestørrelse på 1,0 mm (eller mindre), en tragt og et antal syltetøjsglas, der matcher antallet af prøver gruppen skal tage. Hvert glas forsynes med en etiket hvorpå lokaliteten og prøvenummer for prøvetagningen skrives med blyant. 

Prøvetagning på vaden

Ved prøvetagning presses prøverøret ca. 25 cm ned i vaden. Indholdet af røret hældes over i sigten og sandet skylles fra i en lille vandpyt. Grav evt. selv et lille hul i vaden til at skylle prøverne i. Sandet uden på røret må ikke komme med ned i sigten, så børst det af først. Når prøven er sigtet hældes indholdet i sigten over i et syltetøjsglas vha. tragten og på et stykke papir noteres Gruppens navn, prøvetagningssted (evt. GPS koordinator) og nummeret på prøven, hvorefter papiret lægges i glasset. Husk at hælde lidt saltvand ned i glasset også. Der skal tages mindst 3 delprøver på et prøvetagningssted for at kunne beregne et gennemsnit af artsrigdommen. Før hver ny prøve der tages, er det vigtigt at sikre sig, at prøvetagningsrøret er helt rent indvendigt.

Ved denne form for prøvetagning, så når man ikke ned til sandormen. Vil I også estimere antallet af sandorm i vadefladen, kan I benytte denne opgave Hvor mange sandorm

I biologilokalet

Prøverne sorteres og forskellige arter placeres i forskellige petriskåle. Tomme muslingeskaller kasseres. Sneglene lægges i fotobakke med lidt saltvand for at skille de levende fra de døde. Tæl kun dem der bevæger sig efter 10 min. Dyndsneglene sorteres i levende og døde. Snegle med hvidlige og grå skaller er døde.

I sandrørene bor børsteormen pygospio. Tjek alle sandrør under stereoluppen og brug underlyset. Rørene rykkes i stykker med pincet og ormene tages fra i nye petriskåle. Når pygiospio skal tælles, tæl da kun hovederne. Mange af ormene er sandsynligvis blevet revet over.

Hvis I ikke når at sortere alle prøverne på en dag, kan I sætte dem i køleskabet, men kun max 1 døgn. Ved længere tids opbevaring skal prøverne konserveres i alkohol.

Når alle prøverne er sorteret og talt føres resultaterne ind i arbejdsskemaet og det er nu muligt at beregne antallet af arter pr. kvadratmeter. Efterfølgende kan I gange antallet op med Vadehavets samlede antal kvadratmeter.

Årstid

Hele året, men bedst fra april til oktober.

Tidsforbrug

2 lektioner i felten og 3 i biologilokalet.

Forberedelse

 • Bestem dig for en vade og undersøg tidevandstabellen. www.dmi.dk
 • Find alle materialerne
 • Prøvetagningsrør (10 cm i diameter og 40 cm i længden).
 • Tragte.
 • Sigter (max 1,0 mm maskestørrelse).
 • Syltetøjsglas med tætsiddende låg (0,5 l).
 • Papir og blyant (ikke kuglepen).
 • Greb til at grave et hul til at vaske prøverne.
 • Petriskåle.
 • Fotobakker.
 • Pincetter.
 • Stereolupper.
 • Skal du have hjælp af en naturvejleder til denne opgave skal han/hun bookes i god tid.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Matematik

Biologi efter 9. klasse - Undersøgelser - Økosystemer
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling.
Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper.

Matematik efter 9.klasse - Matematiske kompetencer - Problembehandling
Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser.
Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune