Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

VadehavsMatematik (MV-Tidevand-101)

Opgaven

Fra bogen ”På tur med matematikken” har vi fået lov til at bruge  fem opgavesider om Vadehavet. Siderne er knyttet til bestemte steder og kan bruges direkte eller som inspiration til lignende opgaver.

Tanken er at lærere og elever i fællesskab planlægger besøget ved Vadehavet.

Eventuelt samles supplerende materiale fra bibliotek, turistbureau, hjemmesider m.v.

Sådan gør du

På skolen

 • Sæt dig ind i materialet og inddrag eleverne i forberedelsen af turen.
 • Inddel eleverne i grupper. Tag stilling til om alle grupper skal lave alle opgaver eller om opgaverne fordeles.
 • Lad eleverne tage stilling til hvilke nødvendige materialer, der skal medbringes og hvem der gør det. 

På stedet

 • Når I kommer til stedet, gælder det om at se og opleve med matematiske briller. Ved at tage noter, foretage målinger, lave beregninger og tegne skitser kan eleverne bringe ”oplevelserne” med hjem til yderligere faglig behandling.

På skolen

 • Det indsamlede materiale renskrives (rapport, logbog, portfolio), der rentegnes, fremlægges, afleveres og oplevelser og der faglige udbytte evalueres.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

1 dag + forberedelse og efterbehandling på skolen.

Forberedelse

 • Planlæg turen til Vadehavet.
 • Print arbejdsarkene. Sørg for at eleverne medbringer de nødvendige materialer.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Matematik

Matematik efter 6.kl. - Geometri og måling - Geometrisk tegning.
Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder.
Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed. 

Matematik efter 9.kl. - Geometri og måling - Geometrisk tegning.
Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser.
Eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Højer Mølle
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

Disse opgavesider stammer fra bogen ”På tur med matematikken” og er stillet til rådighed af ”Forlaget Matematik”. Hele bogen kan bestilles hos forlaget på .